ALMANYA / Germany
Anasayfa / Ülkeler / ALMANYA / Germany

 


FEDERAL ALMANYA

Genel, Yabancı ve Türk Nüfus

                                                                                                    31.12.2015 tarihi itibariyle

Cinsiyet

Genel

Yabancı

Türk

Erkek

39.915.800

4.873.294

776.510

Kadın

41.376.600

4.234.599

729.603

Toplam

81.292.400

9.107.893

1.506.113

        Kaynak: Federal İstatistik Dairesi

Vatandaşlarımızın Cinsiyetlerine ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

                                                                                                  31.12.2015 tarihi itibariyle

 

0-15

16-35

36-65

65 ve yukarı

Erkek

23.569

246.758

386.342

119.841

Kadın

22.217

229.595

361.482

116.309

Toplam

45.786

476.353

747.824

236.150

         Kaynak: Federal İstatistik Dairesi

Sigortalı çalışanların sayıları ve oranları

                                                                                                           30.06.2015 tarihi itibariyle

 

Kadın

Erkek

Toplam

 

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Ülke Geneli

14.267.125

 

16.504.172

 

30.771.297

 

Yabancı

1.076.812

 

1.752.658

 

2.829.470

 

Türk

160.643

%

14,9

349.257

%

19,9

509.900

% 18

Kaynak: Federal İş Ajansı

Çalışan Vatandaşlarımızın Bölge İş Ajanslarına Göre Dağılımı

                                                                                                      30.06.2015  tarihi itibariyle

Kuzey (Schleswig-Holstein-Hamburg ve Mecklenburg-Vorpommern)

23.580

Aşağı Saksonya-Bremen

33.737

Kuzey Ren-Vestfalya

151.709

Hessen

57.841

Rheinland Pfalz-Saarland

23.258

Baden-Würtemberg

106.255

Bavyera

83.963

Berlin-Brandenburg

26.421

Saksonya-Anhalt/Thüringen

1.639

Saksonya

1.312

Toplam

509.900

Kaynak: Federal İş Ajansı

İşsiz Sayısı ve İşsizlik Oranları

                                                                                                          31.12.2015 tarihi itibariyle

 

Kadın

Erkek

Toplam

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Ülke Geneli

1.221.863

   5,9

1.459.552

    6,3

2.681.415

    6,1

Yabancı

271.060

 

301.925

 

572.985

    14,7

Türk

60.232

 

73.438

 

133.670

    20,0

  Kaynak: Federal İş Ajansı

İşsiz Vatandaşlarımızın Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

                                                                                                                      2015 yılı ortalaması

Yaş Grubu

Erkek

Kadın

Toplam

15-25

6.916

4.774

11.690

25-35

18.903

13.168

32.071

35-45

25.038

22.548

47.586

45-55

20.463

15.828

36.291

55-65

7.071

5.148

12.219

65 ve daha yaşlı

62

56

118

Toplam

78.454

61.522

139.976

Kaynak: Federal İş Ajansı

 İşsiz Vatandaşlarımızın Bölge İş Ajanslarına Göre   Dağılımı

                                                                                                          31.12.2015 tarihi itibariyle

Kuzey (Schleswig Holstein,Hamburg,Mecklenburg-Vorpommern)

 

7.811

Aşağı Saksonya/Bremen

12.785

Kuzey Ren-Verstfalya

55.779

Hessen

12.160

Rheinland-Pfalz/Saarland

5.639

Baden-Württemberg

15.171

Bavyera

9.488

Berlin/Brandenburg

13.740

Saksonya-Anhalt, Thüringen

545

Saksonya

552

Toplam

133.670

Kaynak: Federal İş AjansıBağımsız Çalışan Vatandaşlarımızla İlgili Bilgiler

2014 yılı itibariyle, Almanya’da 70.000’ün üzerinde Türk kökenli işverenin bulunduğu tahmin edilmektedir. Türk işletmelerinin faaliyet gösterdikleri alanlar sektörler itibariyle tahmini olarak aşağıda belirtilmiştir.

1.820’si                      (% 2,6)            imalat sanayiinde

1.120’si                       (% 1,6)            inşaat işkolunda

6.370’i                        (% 9,1)            el sanatları dalında

3.220’si                       (% 4,6)            toptan ticaret alanında

23.170’i                      (% 33,1)          parakende ticaret alanında

16.450’si                     (% 23,5)          gastronomi dalında

17.850’si                    (% 25,5)          hizmet sektöründe (serbest meslekler)

Yine tahmini olarak Türk işletmelerinde yaklaşık 400.000’e yakın kişi istihdam edilmektedir. Toplam yatırımın 8 milyar Avro, yıllık cironun ise 40 milyar Avro olduğu tahmin edilmektedir. Söz konusu işletmelerin büyük bölümünü küçük aile işletmeleri teşkil etmektedir.

Kaynak: Türkiye Araştırmalar Merkezi

Çocuk Parası Miktarları

Çocuk paraları 13.07.2015 tarihinde geriye dönük olarak Ocak 2015 ayı  itibariyle 4 Avro artırılmıştır.  Buna göre 2015 yılında aşağıda belirtilen meblağlar ödenmeye başlanmıştır:

Almanya’daki çocuklar için:  
1.çocuk için: 188 Avro (184Avro).         
2.çocuk için: 188 Avro (184Avro).        
3.çocuk için: 194 Avro (190Avro).        
4.ve sonraki
her çocuk için: 221 Avro (215 Avro).       

Türkiye’deki çocuklar için:

1.çocuk için                  : 5,11Avro.         
2.çocuk için                 : 12,78Avro.        
3.ve4.çocuk için           : 30,68Avro.        
5.ve sonraki
her çocuk için              : 35,79 Avro    


Mevzuat ve Uygulama Değişiklikleri

 
ALMANYA / Germany
Mevzuat ve Uygulama Değişiklikleri
İSVEÇ / Sweden
Yabancı Sigorta Kurumları İletişim Adresleri / Correspondent Addresses of Foreign Insurance Institutions
Yurtdışına Atama (Mayıs 2016) Yapılan Temsilcilik Listesi / List of Appointments
Gürcistan İşbirliği Anlaşması
 
Copyright © 2015 Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanları Derneği
         
DERNEĞİMİZ

Tarihçe / History
Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanı / Expert on Services for Workers Abroad
Anayasal Dayanak / Constitutional Background
Yönetim Kurulumuz / Governing Body
FAALİYETLER

Çalışma / Labour
İstihdam ve Sosyal Güvenlik Terminolojisi / Employment and Social Security Glossary
Sosyal Güvenlik / Social Security
Göç / Migration
Hukuki / Juridical (Legal)
ÜLKELER

ALMANYA / Germany
İSVEÇ / Sweden
Yabancı Sigorta Kurumları İletişim Adresleri / Correspondent Addresses of Foreign Insurance Institutions
Yurtdışına Atama (Mayıs 2016) Yapılan Temsilcilik Listesi / List of Appointments
GALERİ
Fotoğraf Galerisi
Video Galerisi
DİĞER
Mevzuat
Güncel
Makaleler
Sık Sorulan Sorular
İletişim